Help Romy beter worden

Help Romy to get well

Our daughter Romy is currently sixteen years old and has been very ill since four years. Romy suffers from neurological Lyme disease. She has trouble concentrating, has memory loss and she cannot learn at school anymore. Once being a model student, she now only gets very poor grades. So also suffers from pains in her joints, nerves and head, she has seizures, is fainting often and her arms and legs are becoming paralyzed. She has an extreme low blood pressure, has stinging pains in her heart, she is choking in her own tongue and recently she also became deaf on one side.

To prevent Romy from having more permanent health damage, we would really like to continue her treatments with professor de Meirleir, who finally tested Romy positive on Lyme . His treatments will take a long time and will be costly.

Because of Romy’s illness our financial means are now completely depleted. Furthermore, all treatments that do help her are not covered by the health insurances. So as a last resort we are calling out for help to you. Can you please help us to get Romy healthy and well again? Any amount you can donate, helps.

We cannot estimate exactly what the total treatment costs will, yet we are shocked by what other people told us that they spent on their own treatments. At least we will need to travel to Brussels often, since professor de Meirleir has his office there.

We feel so terrible to see Romy suffer so much and to see her withering, while she always was cheerful and had many friends. Now she has a list of symptoms that is just too much to mention.

We deeply appreciate your help to have Romy become her old self again! That is why we, her parents, have started this initiative, hoping to receive donations for our daughter. Your donations will help her get the treatments she needs.

We are grateful with every euro or dollar. In case you would rather pay directly for a bill, we can send it to you. The attached bill still has to be paid. I will add later amounts on this page.

Kind regards,

Romy’s parents

To donate:

R.S. van Dongen NL47ABNA0562679642 ABNANL2A Announcement:. Help for Romy

Onze dochter Romy is zestien jaar en is nu al geruim vier jaar ernstig ziek.

Romy heeft de neurologische variant van de ziekte van Lyme. Ze heeft moeite met concentratie, ze heeft last van geheugenverlies en ze kan de leerstof op school niet meer goed opnemen. Ze is van een goede leerling naar een lage score gegaan. Verder heeft ze last van zware zenuw- gewricht- en hoofdpijnen, extreem lage bloeddruk, wegvallen en flauwvallen, lichte verlammingen in armen en benen en in haar lies, steken in haar hartstreek, lichte verlammingen in haar tong en ze is nu doof aan 1 oor geworden.

Om te voorkomen dat Romy nog meer ernstige schade oploopt, willen we graag de behandeling bij professor de Meirleir voortzetten, die met een wetenschappelijke test Lyme bij Romy heeft kunnen vaststellen. Deze behandeling is langdurig en zal veel geld gaan kosten.

Haar ziekte heeft al onze financiële middelen uitgeput en alle behandelingen die helpen, worden niet door de verzekering vergoed. Ieder beetje dat jij geeft helpt.

Wij kunnen geen precieze schatting van de kosten maken, maar wij schrikken van de hoge bedragen die andere mensen aan Lyme behandelingen uit hebben moeten geven. Wij zullen in ieder geval steeds naar Brussel moeten reizen, omdat professor de Meirleir daar woont.

Wij vinden het verschrikkelijk naar om Romy zo te zien lijden en wegkwijnen, terwijl ze altijd zo vrolijk was en veel vrienden had. Nu heeft ze teveel symptomen om op te noemen en kan ze bijna niet meer naar school en haar vrienden zien.

Heel veel dank voor ons te helpen haar weer haar oude zelf te laten worden! Daarom zijn wij deze actie gestart in de hoop dat we wat donaties mogen ontvangen voor onze dochter. Iedere donatie helpt ons dat ze de behandeling kan krijgen die ze nodig heeft.

Wij zijn dankbaar voor iedere euro. Mocht u liever een rekening van een onderzoek betalen voor Romy dan kunnen wij u de rekening toesturen.

Met vriendelijke groeten,

De ouders van Romy

Donatie gegevens:

R.S. van Dongen NL47ABNA0562679642 Omschrijving: Hulp voor Romy

likeuson-facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.