Official Sites of Polish Lyme Patients Association

Info on Lyme disease in Polish:

http://borelioza.org

Szukasz pomocy lub kontaktu z innymi chorymi?
Masz pytania?
Chcesz dołączyć do grupy wsparcia?


http://facebook.com/borelioza.org –  (SChnB) – Lyme Poland

Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę – Lyme Poland | 1% dla OPP – KRS 0000274216
Mission
1. Budowanie w społeczeństwie świadomości w kwestii zagrożeń związanych z chorobami przenoszonymi przez kleszcze, a w szczególności z boreliozą.
2. Tworzenie funduszy na rzecz badań nad chorobami odkleszczowymi oraz edukacji lekarzy w zakresie nowoczesnych metod leczenia.

1. Raising awareness regarding Lyme disease and other tick-borne diseases.
2. Raising funds towards scientific research on tick-borne diseases and for education of medical personnel in state-of-the-art methods of treatment of these conditions.
Description
Stowarzyszenie działa na rzecz chorych na boreliozę i ich rodzin.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Lyme Poland works towards the benefit of Lyme disease patients and their families.
Lyme Poland is a registered non-profit organisation.
General Information
Podstawowe informacje o boreliozie i chorobach odkleszczowych można znaleźć na naszej stronie: http://borelioza.org/
Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących choroby, leczenia i nie tylko moża znaleźć tutaj:
http://www.borelioza.org/dokumenty/faq.pdf


One thought on “Official Sites of Polish Lyme Patients Association”

Leave a Reply to Don Cancel reply

Your email address will not be published.